Sinh viên lọt ‘Mắt Xanh NTD’ với bộ hồ sơ xin việc ấn tượng